Sklep

Kategorie

Wyjaśnienie

Ostrzeżenie

Ćwiczenia, medytacje, wizualizacje które Ci proponuję zostały opracowane dla potrzeb relaksacji i rozwoju samoświadomości. Przed przystąpieniem do wykonywania tych ćwiczeń osoby, które mają lub miały w przeszłości problemy emocjonalne lub psychiczne, powinny zasięgnąć porady lekarza. Nie biorę odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek niewłaściwego posługiwania się tymi ćwiczeniami.

W poszukiwaniu duszy

Ukazuje możliwości stosowania medytacji w celu sondowania głębin nieświadomego i szukania przewodnictwa Wyższej Jaźni. Obejmuje również wizualizację tworzenia wewnętrznego sanktuarium, eksplorację symbolicznych pejzaży psychiki i nadawanie mocy różnym uzupełniającym aspektom osobowości, by ukazać przebłyski większej rzeczywistości, które ostatecznie wiodą do oświecenia.

Seria ćwiczeń mp3

Ukazuje możliwości stosowania medytacji w celu sondowania głębin nieświadomego i szukania przewodnictwa Wyższej Jaźni. Obejmuje również wizualizację tworzenia wewnętrznego sanktuarium, eksplorację symbolicznych pejzaży psychiki i nadawanie mocy różnym uzupełniającym aspektom osobowości, by ukazać przebłyski większej rzeczywistości, które ostatecznie wiodą do oświecenia.
Komplet ćwiczeń z kategorii “W poszukiwaniu duszy”

Ćwiczenie mp3

Cudownie byłoby mieć pewność, że mamy bliskiego, oddanego i lojalnego przyjaciela, na którego wsparciu i radzie nigdy się nie zawiedziemy: nauczyciela, a zarazem guru, osobistego doradcę i jednocześnie opiekuńczego rodzica.
Liczba ćwiczeń: 5
Dostęp: Nielimitowany

Ćwiczenie mp3

Są dni, gdy potrzebujemy chwili wytchnienia od stresów codziennego życia, lecz nie zawsze możemy wziąć wolne czy rzucić wszystko i się wyłączyć. na szczęście medytacja pozwala na chwilę wytchnienia,
Liczba ćwiczeń: 5
Dostęp: Nielimitowany

Ćwiczenie mp3

Gdy byliśmy dziećmi, wpajano nam, że za dobre zachowanie powinniśmy zostać nagrodzeni, a za złe uczynki ukarani. Jednak światem rzeczywistym takie prawa nie rządzą — to my jesteśmy kowalami własnego szczęścia, które jest pochodną naszego poczucia własnej wartości. 
Liczba ćwiczeń: 3
Dostęp: Nielimitowany

Ćwiczenie mp3

Medytując nad boskimi archetypami opisanymi w kabale — żydowskich naukach mistycznych będących podstawą zachodniej tradycji ezoterycznej — możesz bezpiecznie badać różne aspekty swojej psychiki. 
Liczba ćwiczeń: 5
Dostęp: Nielimitowany

Ćwiczenie mp3

Jedną z najbardziej odkrywczych metod poszerzania samoświadomości jest patchwork, polegający na medytowaniu nad specyficznym aspektem osobowości rozważanym na tle symbolicznego pejzażu.
Liczba ćwiczeń: 7
Dostęp: Nielimitowany

Ćwiczenie mp3

Sami stwarzamy większość problemów, które nas dotykają. Są one skutkiem naszego postrzegania świata. 
Liczba ćwiczeń: 3
Dostęp: Nielimitowany

Ćwiczenie mp3

Kluczem do kreatywności — czy będzie to pisarstwo, malarstwo, rzeźba czy inna forma wyrażania się twórcy — jest inspiracja. 
Liczba ćwiczeń: 4
Dostęp: Nielimitowany

Ostrzeżenie

Ćwiczenia, medytacje, wizualizacje które Ci proponuję zostały opracowane dla potrzeb relaksacji i rozwoju samoświadomości. Przed przystąpieniem do wykonywania tych ćwiczeń osoby, które mają lub miały w przeszłości problemy emocjonalne lub psychiczne, powinny zasięgnąć porady lekarza. Nie biorę odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek niewłaściwego posługiwania się tymi ćwiczeniami.