Duchowość to…

Duchowość – czym jest? To ta sfera, która czyni nas ludźmi. Sprawia, że mamy zdolności dalece i zaskakująco przekraczające to, co leży w  zasięgu najbardziej nawet człekokształtnych zwierząt. Chodzi o takie cechy i  zdolności, którymi dysponujemy jako ludzie, a które leżą poza zasięgiem naszego ciała. Innymi słowy mam na myśli zwłaszcza zdolność do rozumienia samego […]

Duchowość to… Read More »