Sklep

Kategorie

Wyjaśnienie

Ostrzeżenie

Ćwiczenia, medytacje, wizualizacje które Ci proponuję zostały opracowane dla potrzeb relaksacji i rozwoju samoświadomości. Przed przystąpieniem do wykonywania tych ćwiczeń osoby, które mają lub miały w przeszłości problemy emocjonalne lub psychiczne, powinny zasięgnąć porady lekarza. Nie biorę odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek niewłaściwego posługiwania się tymi ćwiczeniami.

Jak żyć świadomie?

W nawale codziennych obowiązków nie zastanawiamy się nad sensem spotykających nas doświadczeń, klasyfikując je w najprostszy sposób na dobre i złe, przyjemne i przykre. Rozwijając świadomość życia, szybko zauważysz, że taki podział jest zbyt sztywny, a wszystkie doświadczenia—również (a może przede wszystkim) te trudne—uznasz za korzystne i potrzebne. Świadomość pozwala zrozumieć przyczyny zdarzeń, a dzięki temu żyć pełniej, pewniej, bezpieczniej, ciekawiej i radośniej.

Seria ćwiczeń mp3

Ćwiczenia te są skierowane przede wszystkim do tych ludzi, którzy chcieliby świadomie kierować swoim życiem, nie wiedzą jednak jak to zrobić i potrzebują konkretnych wskazówek, dzięki którym zyskają poczucie stabilności i porządku podczas wprowadzania zmian. 

Ćwiczenie mp3

To dostrzeżenie porządku i struktury we wszyskich sferach życia, prowadzące do głębokiego rozumienia przyczyn i skutków naszych myśli, uczuć i działań oraz zdarzeń. 
Liczba ćwiczeń: 4
Dostęp: Nielimitowany

Ćwiczenie mp3

Warto, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie kontrolować siebie i nasze życie, efektywnie wpływając na poprawę jego jakości. 
Liczba ćwiczeń: 4
Dostęp: Nielimitowany

Ćwiczenie mp3

Optymista naiwnie i biernie oczekuje lepszej przyszłości, natomiast osoba myśląca pozytywnie odpowiedzialnie i aktywnie ją kreuje.
Liczba ćwiczeń: 3
Dostęp: Nielimitowany

Ćwiczenie mp3

Ponieważ afirmacje mają tak istotny wpływ na nasz sposób myślenia, należy zawsze układać je w taki sposób, by działały na naszą korzyść, wprowadzając zmiany zgodne z naszymi zamiarami, a  nie pogłębiając niechcący nasze negatywne przekonania. 
Liczba ćwiczeń: 6
Dostęp: Nielimitowany

Ćwiczenie mp3

Elastyczność astrologi zawiera się w jej symbolicznej wieloznaczności i wielopoziomowości, umożliwiającej postrzeganie każdego człowieka jako całkowicie niepowtarzalną indywidualność.. 
Liczba ćwiczeń: 6
Dostęp: Nielimitowany

Ćwiczenie mp3

Drogi Wszechświata i umysłu wciąż przecinają się na wiele sposobów. Aby objąć rozumem największe sekrety Wszechświata, wcale nie trzeba telepatycznych mocy lub nadludzkich zdolności.
Liczba ćwiczeń: 6
Dostęp: Nielimitowany

Ćwiczenie mp3

Wierzysz w przeznaczenie? Dla większości ludzi sens tego pytania jest dość jasny: czy wierzę, że pewne zdarzenia miały nastąpić lub że dwoje ludzi miało być razem. Czy jednak w samej idei przeznaczenia może być choćby ziarnko prawdy?
Liczba ćwiczeń: 7
Dostęp: Nielimitowany

Ostrzeżenie

Ćwiczenia, medytacje, wizualizacje które Ci proponuję zostały opracowane dla potrzeb relaksacji i rozwoju samoświadomości. Przed przystąpieniem do wykonywania tych ćwiczeń osoby, które mają lub miały w przeszłości problemy emocjonalne lub psychiczne, powinny zasięgnąć porady lekarza. Nie biorę odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek niewłaściwego posługiwania się tymi ćwiczeniami.