Religie. Sens istnienia.

Religie. Sens istnienia. Religie na tak postawione pytanie nie odpowiadają jasno i wyczerpująco. Odwołują się jedynie do Boga, który ”wie co robi”. Jednocześnie deprecjonują człowieka jako istotę mało znaczącą, której jedynym celem jest służenie Bogu, banie się Go i dbanie, aby Go niczym nie urazić, chociażby dlatego, żeby nie zostać ukaranym. Moralność w religii, oparta …

Religie. Sens istnienia. Read More »