Przebaczenie.

Przebaczenie.

Bez prawdziwego wybaczenia każda droga rozwoju duchowego jest trudna. Nie uzewnętrzniana, powściągana, tłumiona, energia  staje się toksyczna i może ujawnić się...

  • 1
  • 2