Definicja zdrowego egoizmu.

Zdrowy egoizm to sposób myślenia i działania, który cechuje głębokie uznanie, troskę i współczucie dla samego siebie. Polega on na tym ( choć się do tego nie ogranicza ), że jesteśmy skłonni do:

- poszanowania własnych uczuć, wrażliwości, upodobań, pragnień potrzeb.

- ufności w swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie.

- akceptacji dla własnych słabości i niedoskonałości bez poczucia wstydu i winy.

- zachęty do starań i zmagań bez parcia na sukces.

- zapewnienia bezwarunkowej miłości i troski dziecku, które tkwi w naszej naturze.

ZDROWY EGOIZM POLEGA NA POSZANOWANIU WŁASNYCH POTRZEB I UCZUĆ, NAWET JEŻELI INNI TEGO NIE ROBIĄ .  ZWŁASZCZA JEŻELI INNI TEGO NIE ROBIĄ!

Psychologowie mają na ten temat swoje zdanie i definiują zdrowy egoizm jako wyższy poziom umysłu, na którym jesteśmy zdolni osiągnąć pełnię swego potencjału.

W rzeczywistym świecie jest to znacznie więcej.

Zdrowy egoizm oznacza, że znamy swoje ograniczenia i akceptujemy je; że odpoczywamy- gdy jesteśmy zmęczeni, sięgamy po jedzenie- gdy dopada nas głód, wychodzimy do toalety- gdy czujemy taką potrzebę. pozwalamy sobie na emocjonalne i fizyczne przyjemności, nie doświadczając przy tym poczucia, że musimy sobie na nie zasłużyć, a przede wszystkim akceptujemy fakt, że nie jesteśmy idealni.

Zdrowy egoizm napełnia życie zadziwiającą radością.

Zdrowy egoizm jest kluczem, który otwiera nam drzwi do wolności- wolności od ulegania opiniom i wymaganiom innych, jak również wolności od wewnętrznych głosów, które jako pozostałość z dzieciństwa bezlitośnie nas osądzały i obwiniały.

Dla większości kobiet i mężczyzn pozostaje wciąż niedostępny!!!

Zobacz też:

MENTALNA ALCHEMIA

PRZYCZYNA I SKUTEK. ”Każda Przyczyna niesie swój Skutek; każdy Skutek ma swoją Przyczynę, wszystko dzieje się  wedle Prawa, Przypadek to jedynie nazwa Prawa, które nie zostało rozpoznane; jest wiele płaszczyzn przyczynowości, lecz nic nie umyka Prawu.”. To jest w pełni uporządkowany

Czytaj więcej »

TELEPATIA.

Telepatia. Zjawisko telepatii znane było już przed naszą erą. Pierwsze wzmianki na temat tego zjawiska zostały udokumentowane w Biblii, gdzie zdolności telepatyczne przypisywano istotom duchowym, a nie jak to w dzisiejszych czasach- zdolnościom ludzkiego umysłu. Telepatia, czy też inaczej mówiąc percepcja

Czytaj więcej »

PRZEMIANA.

PRZEMIANA ENERGII W MATERIĘ LUB MATERII W ENERGIĘ Umysł (podobnie jak metale i elementy) może zostać poddany transmutacji od jednego stanu do drugiego stanu; od stopnia do stopnia; od uwarunkowania do uwarunkowania; od bieguna do bieguna; od wibracji do wibracji.

Czytaj więcej »