Telepatia. Zjawisko telepatii znane było już przed naszą erą. Pierwsze wzmianki na temat tego zjawiska zostały udokumentowane w Biblii, gdzie zdolności telepatyczne przypisywano istotom duchowym, a nie jak to w dzisiejszych czasach- zdolnościom ludzkiego umysłu.

Telepatia, czy też inaczej mówiąc percepcja pozazmysłowa jest jedną z działów parapsychologii- dziedziny, która zajmuje się badaniem zjawisk mechanicznych lub psychicznych wywołanych przez siły, które zdają się posiadać inteligentny charakter, bądź też przez siły ludzkiego umysłu jak dotąd w żaden sposób nie udowodnione i potwierdzone naukowo. Telepatia jako zjawisko, z którym tylko na pozór rzadko się spotykamy również nie została potwierdzona i zbadana w rzetelnie naukowy sposób.

Czym więc jest? W jaki sposób mamy z nią do czynienia?

Chcąc wytłumaczyć, czym jest telepatia należy zwrócić uwagę na pochodzenie tegoż słowa. Telepatia to z greckich słów tele (daleki) i patheia (uczucie). Jest to więc zdolność do ogólnie pojętej komunikacji między jedną istotą żywą a drugą bez użycia żadnych znanych człowiekowi form przekazu i bez użycia zmysłów.

Istnieje wiele poglądów i opinii na temat percepcji pozazmysłowej. Niektórzy zwolennicy zjawisk nadprzyrodzonych uważają, że telepatia jest możliwa dzięki intuicyjnej komunikacji zwierząt, czy chociażby za pomocą tzw. zbiorowej świadomości. Zdaniem naukowców percepcja pozazmysłowa może mieć związek ze zdolnościami ludzkiego mózgu do wysyłania i odbierania swoistych fal mózgowych na duże odległości, ale z racji, że mózg ludzki pracuje na bardzo wąskim paśmie częstotliwości (do 100 Hz) to odczytywanie, poznawanie i odbieranie cudzych myśli jest w tym przypadku praktycznie niemożliwe.

Są osoby, które potrafią po prostu odgadnąć co w danym momencie ma na myśli druga osoba. Są i tacy, którzy utrzymują, że potrafią przeczuć kiedy zadzwoni do nich telefon od konkretnej osoby, nie umawiając się wcześniej na rozmowę telefoniczną. Przechodząc często ulicą jesteśmy w stanie przeczuć, że ktoś nagle spogląda na nas przez dłuższy czas. Czy to mogą być przykłady na istnienie zdolności telepatycznych? A może to tylko kwestia przypadku?

Jedno z najbardziej znanych i najpopularniejszych chyba przykładów percepcji pozazmysłowej dotyczy telepatycznego porozumiewania się bliźniąt jednojajowych. Powszechnie uznaje się, że bliźnięta łączy coś więcej niż tylko wygląd. W niektórych społeczeństwach wciąż pokutuje przekonanie, że bliźnięta mogą posiadać nie tylko identyczne cechy zewnętrzne, lecz nawet taką samą duszę. Dotyczy to głównie bliźniąt syjamskich, które miałyby posiadać wspólną duszę, która została rozdzielona wraz z rozłączeniem ich ciał. Bardzo często zdarza się, że bliźniacze rodzeństwo w tym samym czasie nuci tę samą piosenkę, bądź myśli o tym samym. Istnieją przypadki, w których bliźnięta rozdzielone spotykają się po wielu latach i okazuje się, że posiadali takie same samochody, mieli żony o identycznych imionach, w tym samym okresie porzucili naukę, chorowali w tym samym czasie na te same choroby i pracowali w identycznych zawodach (np. przypadek braci Jim).

Tutaj należałoby się zastanowić nad tym, czy identyczne geny występujące u bliźniąt jednojajowych mogą w pewnym sensie odpowiadać za tak rażące podobieństwa i mają cokolwiek wspólnego z telepatią?  Niektórzy naukowcy przeprowadzając badania twierdzą, że geny odpowiadają w pewnym stopniu za to kim będziemy w przyszłości, czym się będziemy interesować, co będziemy robić, ale bardzo wiele zależy jednak od środowiska w którym dorastamy, w którym zachodzi proces socjalizacji.  Przecież przebywając w danym środowisku przyjmujemy te wartości i idee, które obowiązują w tym środowisku (np. istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziecko wychowujące się w środowisku patologicznym będzie w przyszłości miało do czynienia z alkoholizmem, albo dziecko posiadające geny palacza nie zostanie nim, jeżeli żyć będzie w społeczeństwie całkowicie zakazującym palenie papierosów).

W przypadku rozdzielonych bliźniąt najczęściej wychowywały się one w odmiennych środowiskach, przyjęły od swoich różnych rodziców całkiem inne wartości, a pomimo wszystko podobieństwa pozostały. Wykluczyć tutaj należy również podobieństwo w budowie mózgu ze względu na jego plastyczność (nie każdy posiada identyczną budowę mózgu- zależy ona od nabywania wiedzy w procesie nauki, która z resztą jest indywidualna dla każdego przypadku). Znane są też poglądy, że bliźnięta potrafią porozumiewać się nie używając werbalnej komunikacji

Parapsychologia jako stosunkowo młoda dziedzina ciągle się rozwija. Telepatia, która jest przedmiotem badań tej nauki (albo dla niektórych paranauki) nie została jeszcze nigdy udowodniona w racjonalny sposób za pomocą wiarygodnych badań.

Być może doczekamy się czasów, w których zjawisko percepcji pozazmysłowej w świetle badań naukowych uznane zostanie za zjawisko autentyczne

Zobacz też:

BRAHMA.

Kiedyś był taki czas że wszyscy ludzie byli bogami. Niestety tak bardzo nadużywali swej boskości, ze Brahma postanowił ich jej pozbawić, ukrywając ją  aż do chwili, kiedy ludzkość ponownie na nią zasłuży. Nie wiedział jednak, gdzie ukryć boską moc, żeby

Czytaj więcej »

MENTALNA ALCHEMIA

PRZYCZYNA I SKUTEK. ”Każda Przyczyna niesie swój Skutek; każdy Skutek ma swoją Przyczynę, wszystko dzieje się  wedle Prawa, Przypadek to jedynie nazwa Prawa, które nie zostało rozpoznane; jest wiele płaszczyzn przyczynowości, lecz nic nie umyka Prawu.”. To jest w pełni uporządkowany

Czytaj więcej »

SAMI DECYDUJEMY.

Napotykamy w życiu określone warunki, lecz wyłącznie sami decydujemy o tym, jak mamy na nie zareagować. To my sami będziemy żyć w obliczu efektów będących wynikiem podjętej takiej, a n ie innej decyzji.Uświadomienie sobie tego stanu rzeczy, jest dla wielu

Czytaj więcej »