Iluzja. Takie sobie porównanie. 

emandarIluzja. Takie sobie ludzkie ciało jest biologicznym systemem komputerowym i mówiąc „biologicznym”, mam na myśli to, że jest to żywy organizm zdolny do oceny danych i odpowiedzi na nie. Komputer stacjonarny odpowiada zgodnie z tym, jak go zaprogramowano, ale komputer biologiczny o zaawansowaniu ludzkiego ciała ma świadomość, która może podejmować decyzje na podstawie danych wyjściowych i doświadczenia. Nie musisz mówić swemu systemowi odpornościowemu, by robił to czy tamto, bezustannie skanuje on nasz system operacyjny w poszukiwaniu zaburzeń, zniekształceń i zagrożeń, by następnie podjąć działanie, które uzna za stosowne. Dlatego jest idealnym przykładem porównawczym.

Kim jesteśmy?

emandarSystem w którym żyjemy został tak zaprojektowany by powstrzymać nas przed poznaniem tego kim jesteśmy, dlatego musimy odkryć to sami. Kiedy dotrze do nas zrozumienie, kim jesteśmy i gdzie jesteśmy, obecny stan ludzkiego społeczeństwa stanie się zrozumiały z natychmiastową jasnością. Takie sobie życie na ziemi jest oparte na gigantycznym kłamstwie, ogromnym i fundamentalnym fałszu i z tego Wielkiego Kłamstwa wywodzą się rozliczne ekspresje tego kłamstwa, które tworzą to, co nazywamy Wielką Zniekształconą Bzdurą. Iluzja.

Kim więc jesteśmy?

forest-of-dreams emandarTakie sobie przemyślenia. To czym jesteśmy to Świadomość. Czym jest Świadomość? Jaźnią - stanem bycia świadomym. Sama w sobie nie posiada ona formy, po prostu JEST. Ale może przyjmować wszelkie iluzoryczne formy. Świadomość lub Jaźń jest nieskończona i wieczna, ale jeśli czas nie istnieje, jak cokolwiek może nie być wieczne?  Faktycznie w rzeczywistości nie-czasu nawet takie sobie słowo „wieczne” jest powierzchowne. Jaźń czy też Świadomość jest jedynym stanem, który istnieje naprawdę. Jedyną pewnością jest wieczność - cała reszta to wybór tego, co Świadomość chce stworzyć dla swojego doświadczenia wewnątrz tej wieczności. Wyobraź sobie jedną, Nieskończoną Świadomość doświadczającą siebie. Ty, ja, wszystko jest tą Nieskończoną Świadomością - każda roślina, drzewo, insekt, wdech powietrza i kropla deszczu.

fantasy-emandarTym, co sprawia, że czujemy się „indywidualni”, jest nasz punkt obserwacji, nasz punkt skupienia uwagi wewnątrz tej nieskończonej wieczności. Punktem skupienia dla niemal każdego „na” Ziemi jest to, że jest swoim nazwiskiem, pracą, życiorysem, widełkami dochodu, wiekiem, kolorem, wyznaniem czy religią.

Platforma z ćwiczeniami

Sklep

                                                                                         

Zobacz też:

Energia. Mentalna alchemia.

Energia. Przyczyna i skutek. Energia. ”Każda Przyczyna niesie swój Skutek; każdy Skutek ma swoją Przyczynę, wszystko dzieje się  wedle Prawa, Przypadek to jedynie nazwa Prawa, które nie zostało rozpoznane; jest wiele płaszczyzn przyczynowości, lecz nic nie umyka Prawu.”. To jest w

Czytaj więcej »

Mózg. Sposób na obfitość. Umysł, energia.

Mózg. Sposób na obfitość. Mózg. Sposób na obfitość. Każda porażka nosi w sobie zalążek wielkiego sukcesu. Każda decyzja niesie za sobą konsekwencję. Twój umysł posiada energię potrzebną do zmaterializowania wszystkiego czego pragniesz i co sobie wyobrażasz. Energia rządzi wszystkimi częściami kosmosu oraz

Czytaj więcej »

Brahma. Kiedyś był taki czas.

Kiedyś był taki czas że wszyscy ludzie byli bogami. Brahma. Niestety tak bardzo nadużywali swej boskości, ze Brahma postanowił ich jej pozbawić, ukrywając ją  aż do chwili, kiedy ludzkość ponownie na nią zasłuży. Nie wiedział jednak, gdzie ukryć boską moc,

Czytaj więcej »