Sekrety wtajemniczonych. Wiedza odkryta.

Sekrety wtajemniczonych.

Sekrety wtajemniczonych. Skuteczność i moc tych sekretów nie mają sobie równych. Kryje się w nich niewiarygodna zdolność przyczyniania się do pojawiania się korzystnych zmian w naszym życiu, jeśli tylko szczerze tego pragniemy i jeśli stosujemy je w praktyce w sposób systematyczny i poważny. A więc wykorzystuj te sekrety mądrze i z szacunkiem, gdyż przekazują one energię uświęconą od kilku tysiącleci. Żyjemy niczym ryby w oceanie, stale otoczeni jednolitym energoinformacyjnym polem wszechświata, jesteśmy z nim w stanie nieustannej wymiany energetycznej. Każdy człowiek składa się z energii i informacji, które kierują sygnałami w naszym mózgu i ruchem energii w naszym ciele. Kierując wymianą energii kierujesz swoim życiem. Tak jest i było od zarania dziejów.

Platforma z ćwiczeniami. Umysł.

Platforma z ćwiczeniami. Różne wizualizacje pomocne w zmniejszaniu stresu, zwiększaniu samoświadomości i wzmacnianiu wiary w siebie, kreujące obfitość, rozwiewające depresję i pozwalające na radzenie sobie z uzależnieniem, a także rozwiązujące takie zagadnienia, jak poczucie winy, negatywne uwarunkowania i przebaczenie. Im częściej będziesz posługiwać się tymi technikami, tym głębiej poczujesz, że masz kontrolę nad swoim życiem, i uwierzysz, że jesteś w stanie rozwiązywać własne problemy. Sekrety

Emocje. Sekrety wtajemniczonych.

Obejmuje ćwiczenia pomocne w przezwyciężaniu nerwowości, pokonywaniu lęków i fobii, zmaganiu się z problemem straty i przekształcaniu gniewu oraz wrogości w energię kreatywną. Są też sprawdzone i wypróbowane techniki poprawy związków z innymi ludźmi i wyzbywania się negatywnych więzi emocjonalnych. Ćwiczenia te mają na celu oświecić cienie naszej jaźni i pomóc skonfrontować się z naszymi obawami, dzięki czemu staniemy się bardziej autentyczni, zupełni, dojrzali i uzyskamy kontrolę nad swoim życiem, przestając być zdani na łaskę losu. Sekrety wtajemniczonych pomagają w opanowaniu każdej emocji.

Jak żyć świadomie?

W nawale codziennych obowiązków nie zastanawiamy się nad sensem spotykających nas doświadczeń, klasyfikując je w najprostszy sposób na dobre i złe, przyjemne i przykre. Rozwijając świadomość życia, szybko zauważysz, że taki podział jest zbyt sztywny, a wszystkie doświadczenia—również (a może przede wszystkim) te trudne—uznasz za korzystne i potrzebne. Świadomość pozwala zrozumieć przyczyny zdarzeń, a dzięki temu żyć pełniej, pewniej, bezpieczniej, ciekawiej i radośniej. To dostrzeżenie porządku i struktury we wszyskich sferach życia, prowadzące do głębokiego rozumienia przyczyn i skutków naszych myśli, uczuć i działań oraz zdarzeń. Sama świadomość, jako stan umysłu i ducha , nie wystarczy do poprawienia jakości swego życia, potrzebne jest działanie. Wykorzystanie stanu świadomości w działaniu jest tym, co nazywam życiem świadomym.

Nowa nauka “Wciśnij Guzik”.

System nazywany łatwym życiem, powstał dzięki zaangażowaniu wielu ludzi i kilkunastu lat pracy oraz tysiącom doświadczeń z osobami znajdującymi się w różnych sytuacjach życiowych. Czym jest więc ów system? Jest on stanem absolutnego zebrania się w sobie, unią świadomości i nieświadomości w celu zapewnienia szczęścia jednostce. Technika ta wymaga jedynie zrozumienia kilku łatwych do przyjęcia zasad oraz użycia odpowiednich haseł. Dla fanatyków nie ma miejsca w tym systemie. Pierwszym Twoim krokiem do zrozumienia tego nowego stylu życia jest podporządkowanie sił Twojemu ukrytemu Ja. Nie znaczy to jednak, że w związku z tym masz całkowicie odrzucić swoją wiedzę świadomą oraz zdolność logicznego myślenia. To Twoja racjonalna strona strona jest zabezpieczeniem dla wykonywania Twoich obowiązków jako członka społeczności, którego obowiązują prawa cywilne i moralne.

W poszukiwaniu duszy.

dusza emandarUkazuje możliwości stosowania medytacji w celu sondowania głębin nieświadomego i szukania przewodnictwa Wyższej Jaźni. Obejmuje również wizualizację tworzenia wewnętrznego sanktuarium, eksplorację symbolicznych pejzaży psychiki i nadawanie mocy różnym uzupełniającym aspektom osobowości, by ukazać przebłyski większej rzeczywistości, które ostatecznie wiodą do oświecenia. Sekrety wtajemniczonych wyjaśniają wiele kwestii związanych z Twoim funkcjonowaniem na tej planecie. Sami stwarzamy większość problemów, które nas dotykają. Są one skutkiem naszego postrzegania świata. Trudno nam uwierzyć w cokolwiek spoza wymiaru fizycznego, ponieważ nasze zmysły mówią, że jeśli czegoś nie możemy zobaczyć, usłyszeć, dotknąć, posmakować czy powąchać, to owo „coś” nie istnieje, nie jest „rzeczywiste”. Jednak buddyści i wyznawcy innych nurtów ezoteryki twierdzą, że jedyną rzeczywistością jest świadomość. Świat fizyczny jest złudzeniem.

Zdrowie i uzdrawianie. Sekrety wtajemniczonych.

Rozpoczyna się od wyjaśnienia podstawowych technik kontrolowania oddechu, wyciszenia myśli oraz ćwiczeń, których celem jest zwiększenie świadomości własnego ciała, zachowanie energii, uzdrawianie, rewitalizacja i głęboka relaksacja. Następnie są bardziej zaawansowane techniki umożliwiające postawienie autodiagnozy w odniesieniu do powszechnych dolegliwości fizycznych, wizualizacje uśmierzające ból, a także metoda wprowadzenia się w stan autohipnozy niosącej ulgę w pewnych chorobach psychosomatycznych i zaburzeniu snu. Medytacje są powszechnie uznawane za sposób wyciszania umysłu w celu osiągnięcia wewnętrznego spokoju i relaksacji. Medytacje można również wykorzystać do uzdrawiania ciała poprzez skierowanie powszechnej energii życiowej ku źródłu choroby. Energia życiowa pobudza siły obronne ciała do zwalczania infekcji oraz ożywia komórki. Przywraca naturalną równowagę ciału, lecz w odróżnieniu od lekarstw nie wywołuje nieprzyjemnych działań ubocznych.

Sekrety wtajemniczonych. Dla Każdego.

Każdy z tych sekretów dotyczy zmian, które łatwo wprowadzić do własnego sposobu działania, do własnego sposobu bycia. Jest to tak proste, jak naciśnięcie przycisku do domofonu, by otworzyć drzwi wejściowe. Wtajemniczeni pozostawili po sobie mądrość, dzięki której możliwe jest życie przepełnione szczęściem, a pozbawione poczucia beznadziejności. I to zwłaszcza w sytuacji, gdy warunki otoczenia są mało sprzyjające lub wręcz trudne. Dziedzictwo to pozostawało przez długi czas w ukryciu w oczekiwaniu na właściwy moment, w którym mogłoby zostać ujawnione osobom zdecydowanym zrobić z niego dobry użytek. Jeśli tylko ściśle się zastosujesz do ćwiczeń niedługo będziesz dysponował wiedzą i umiejętnościami Wtajemniczonych. Jestem pewny co do tego że podchodząc do sekretów i zawartej w nich wiedzy z powagą i wytrwałością, zmienisz swoje życie, tak jak tego pragniesz.

Nic bez Ciebie się nie dokona.

emandarCo nazywamy umysłem? Wszystko to, co ma związek z naszymi zdolnościami intelektualnymi i funkcjonowaniem naszej psychiki. Oczyszczanie umysłu oznacza pozbycie się z głowy wszelkiej „myślowej paplaniny”, „wewnętrznego dialogu” (będącego wynikiem procesu kształcenia), by zobaczyć, co się w niej znajduje. Można to zrozumieć następująco: prawdziwe „Ja” jest częścią każdego z nas, która ma związek z instynktem. Część ta chce pozostać w cieniu i nie ujawnia się nigdy lub też niezwykle rzadko. Jest ona przypisana historii życia danej osoby, jej unikalnemu i jednostkowemu losowi, na który składa się cały cykl istnienia: narodziny, dzieciństwo, dojrzewanie, dojrzałość, starość i śmierć.

Zapraszam   

Sklep

 

 

 

Zobacz też:

Stan wzorca. Wszyscy go mają.

Stan wzorca. Wszyscy go mają. Stan wzorca. Wszyscy ludzie pragną szczęścia. Co najważniejsze nie wiedzą dokładnie, czym ono jest, niemniej jednak pożądają go z całej siły. A wszyscy, w pewnym momencie, choćby najkrótszym, odczuwaliśmy to uczucie nazywane powszechnie”rajem na ziemi”. Dobrze

Czytaj więcej »
chłopiec

Uśmiech nic nie kosztuje.

Uśmiech nic nie kosztuje. Uśmiech.Niektórzy ludzie są zbyt zmęczeni, żeby podarować Ci uśmiech, więc ty ofiaruj im swój. Nikt bardziej nie potrzebuje uśmiechu niż osoba, która sama nie potrafi go ofiarować. Szczęście wyrażane uśmiechem jest prawdopodobnie pierwszą emocją, jaką rozpoznają

Czytaj więcej »