Wysłuchaj nagrania

Jesteś najpotężniejszym magnesem  we Wszechświecie! Zawierasz w sobie siłę potężniejszą od czegokolwiek na Ziemi i ta niezgłębiona magnetyczna moc emanuje przez Twoje myśli. Bogactwo to pewien stan umysłowy, a jego źródło mieści się w myślach. Pieniądze, które wydają się płynąć do bogatych ludzi różnymi tajemniczymi drogami, pochodzą z wewnątrz - są rezultatem konkretnego nastawienia umysłowego. Wszystko co pojawia się w Twoim życiu, sam do niego przyciągasz. Dzieje się to za sprawą obrazów, jakie pojawiają się w Twoim umyśle. To jest to co myślisz. Cokolwiek rozważasz w swoim umyśle, przyciągasz do siebie. Dlatego zawsze koncentruj się nad tym czego pragniesz a nie nad tym czego chcesz uniknąć lub się boisz.

Posłuchaj też: