Istnieją niezliczone drogi przez życie.

Ponieważ obierasz swoją własną ścieżkę decyzji, które podejmujesz i przyjmujesz ich konsekwencje, jesteś odpowiedzialny za kierunek w którym podążasz. Szczęście i wzrost duchowy osiągniesz, gdy będziesz kroczył wybraną przez siebie ścieżką, zaś nieszczęście i stagnację duchową - gdy będziesz błądził lub gdy pozwolisz innym manipulować sobą.

Twoja dusza stale wzrasta przez cały czas Twojego istnienia i kontynuuje swój wzrost przez wiele wcieleń. Życie istnieje jako podstawa dla rozwoju ducha. Aby zrozumieć tą wiarę, musisz najpierw zrozumieć drabinę ewolucji określoną przez współczesny spirytyzm:

Energia => Materia nieorganiczna => Materia organiczna => Życie => Umysł => Duch

Cała materia, pochodząca z naszego pożywienia, która wraca na ziemię, powietrze którym oddychamy, początkowo zostały stworzone, gdy siły ciężkości i fuzja jąder nuklearnych w reakcji termonuklearnej w gwiezdnych piecach gwiazd i supernowej połączyły pierwiastki wodoru i helu w skomplikowane i ciężkie cząsteczki. Cięższe pierwiastki krzemu, węgla, żelaza także przyczyniły się do powstania ziemi. Nasza planeta została stworzona przez te same siły gwiezdnego rozwoju, które niegdyś przyczyniły się do powstania Słońca. Pierwotnie pozbawiona życia, ziemia złożona była z nieorganicznych pierwiastków, organiczne mieszaniny i cząsteczki powstawały przez miliardy lat. Te organiczne cząsteczki były prekursorami życia i w końcu połączyły się, tworząc proste, pojedyncze komórki, zaś proces organicznego rozwoju przyczynił się do powstania życia, które istnieje dziś.

Ponieważ sieć życia powiększyła się, przyczyniło się to do różnorodności organizmów żywych. Wraz z życiem nastąpił rozwój mózgu i umysłu. Wraz z rozwojem bardziej złożonych zwierząt, jak ssaki, rozwinął się również mózg, by zaspokoić bardziej złożone potrzeby tych zwierząt, szczególnie naczelnych, które ewoluowały, by przetrwać w szybko zmieniającym się środowisku. Ponieważ mózg rozwinął się oraz zwiększyła się jego objętość, spowodowało to zawiłość w strukturze społecznej naczelnych, ostatecznie prowadząc wraz z ewolucją Homo sapiens do ukształtowania świata, w którym dziś żyjemy.

Duch jest następstwem rozwoju umysłu.

Tak, jak życie rozwinęło się i ekspandowało przez wieki, tak również rozwijał się duch - duchowa i nieśmiertelna część człowieka i wszystkich istot żywych. Twój duch (lub dusza) jest częścią continuum życia Twojego gatunku, w naszym przypadku gatunku ludzkiego. Zarówno ty jak i część większej społeczności reprezentujecie wszystkich ludzi. Każde nowe życie jest wcieleniem ducha - gdy ciało umiera, twój duch nadal żyje i dojrzewa przez doświadczenie, które zyskujesz i decyzje, które podejmujesz w twoim życiu.

Powodem twojego istnienia jest doskonalenie twojego ducha. Decyzje, które podejmujesz i działania, które czynisz w swoim życiu, w szczęściu lub w nieszczęściu, będą kształtowały i powodowały wzrost twojego ducha.

Twoja dusza (lub duch) jest częścią ciebie i reprezentuje twoją naturę duchową. Jest tym, co prowadzi cię przez życie, małym głosem lub pierwotnym instynktem, który podpowiada, jaki kierunek powinieneś przyjąć lub jaką decyzję powinieneś podjąć. Gdy twój umysł i ciało stoją w zgodzie z twoim duchem, poznasz to przez uczucie szczęścia i zadowolenia, które osiągnąłeś, ponieważ będziesz podążał odpowiednią dla ciebie ścieżką. Podobnie gdy jesteś chory, nieszczęśliwy i niezadowolony, wówczas ten czas pokaże, czy naprawdę słuchasz swojej duszy i sumienia (powiązanie twojej duszy i umysłu).

Każda droga życia jest inna. Gdy pozwalamy sobą manipulować na ścieżce wybranej przez innych (naszych rodziców, rówieśników, Kościół lub społeczeństwo), zamiast odpowiedniej dla nas ścieżki, jesteśmy nieszczęśliwi i niespokojni. Spójrz w głąb siebie, by określić, czy podążasz dobrą ścieżką - nie tą nakazywaną przez innych.

Zobacz też:

NA DOBRY POCZĄTEK.

Śpiew. Śpiew stanowi integralną część każdej kultury. W pieśniach i piosenkach wyrażamy gniew i cierpienie, radość i smutek, wszystko to co leży nam na sercu i co zajmuje nasz umysł. Muzyka i śpiew stanowią jedną z niewielu dziedzin, w którym

Czytaj więcej »

WOLNA WOLA TO NIE ŻARTY.

Człowieka zawsze będzie nurtowało pytanie: Jaki jest cel mojego istnienia? Religie na tak postawione pytanie nie odpowiadają jasno i wyczerpująco. Odwołują się jedynie do Boga, który ”wie co robi”. Jednocześnie deprecjonują człowieka jako istotę mało znaczącą, której jedynym celem jest

Czytaj więcej »

ODNALEŹĆ SIEBIE…

ODNALEŹĆ SIEBIE… Od urodzenia do momentu, kiedy nadejdzie kres naszego fizycznego istnienia na tym świecie jesteśmy bezustannymi towarzyszami samych siebie. Więc, siłą rzeczy, nie ma ucieczki od Siebie – w każdym razie fizycznie jest to niemożliwe. Wszelkiego rodzaju nałogi –

Czytaj więcej »