Definicja zdrowego egoizmu.

Zdrowy egoizm to sposób myślenia i działania, który cechuje głębokie uznanie, troskę i współczucie dla samego siebie. Polega on na tym ( choć się do tego nie ogranicza ), że jesteśmy skłonni do:

– poszanowania własnych uczuć, wrażliwości, upodobań, pragnień potrzeb.

– ufności w swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie.

– akceptacji dla własnych słabości i niedoskonałości bez poczucia wstydu i winy.

– zachęty do starań i zmagań bez parcia na sukces.

– zapewnienia bezwarunkowej miłości i troski dziecku, które tkwi w naszej naturze.

ZDROWY EGOIZM POLEGA NA POSZANOWANIU WŁASNYCH POTRZEB I UCZUĆ, NAWET JEŻELI INNI TEGO NIE ROBIĄ .  ZWŁASZCZA JEŻELI INNI TEGO NIE ROBIĄ!

Psychologowie mają na ten temat swoje zdanie i definiują zdrowy egoizm jako wyższy poziom umysłu, na którym jesteśmy zdolni osiągnąć pełnię swego potencjału.

W rzeczywistym świecie jest to znacznie więcej.

Zdrowy egoizm oznacza, że znamy swoje ograniczenia i akceptujemy je; że odpoczywamy- gdy jesteśmy zmęczeni, sięgamy po jedzenie- gdy dopada nas głód, wychodzimy do toalety- gdy czujemy taką potrzebę. pozwalamy sobie na emocjonalne i fizyczne przyjemności, nie doświadczając przy tym poczucia, że musimy sobie na nie zasłużyć, a przede wszystkim akceptujemy fakt, że nie jesteśmy idealni.

Zdrowy egoizm napełnia życie zadziwiającą radością.

Zdrowy egoizm jest kluczem, który otwiera nam drzwi do wolności- wolności od ulegania opiniom i wymaganiom innych, jak również wolności od wewnętrznych głosów, które jako pozostałość z dzieciństwa bezlitośnie nas osądzały i obwiniały.

Dla większości kobiet i mężczyzn pozostaje wciąż niedostępny!!!