PRZEMIANA ENERGII W MATERIĘ LUB MATERII W ENERGIĘ

Umysł (podobnie jak metale i elementy) może zostać poddany transmutacji od jednego stanu do drugiego stanu; od stopnia do stopnia; od uwarunkowania do uwarunkowania; od bieguna do bieguna; od wibracji do wibracji. Hermetycy byli pierwszymi alchemikami, astrologami i psychologami, a Hermes był założycielem tych szkół myśli.

Jeśli Wszechświat jest ze swej natury mentalny, transmutacja mentalna musi być sztuką zmiany warunków Wszechświata poprzez materię, siłę i umysł.

Dlatego mentalną transmutację nazywamy-Mentalną Alchemią- lub Sztuką Mentalnej Chemii. Dla Hermetyków oznacza to, zmienić obraz niepożądany w pożądany.

Postaram się nakreślić podstawowe zasady mentalnej transmutacji, by pomóc Ci lepiej pojąć zasadnicze prawa Wszechświata.

Pierwsze Święte Prawo to Mentalizm. Wszystko jest Umysłem, Wszechświat jest Mentalny. To prawo wyjaśnia, że cały Wszechświat (włącznie z Tobą i twoim życiem) stworzony jest z wszech otaczającego uniwersalnego umysłu, jego myśli i form  myśleniowych. Wszystko jest Umysłem, co oznacza nieskończoną i nieomylną inteligencję, mądrość i kreatywność. Ponieważ Wszystko jest wszędzie, także i Umysł jest wszędzie. Żyjesz wewnątrz wszechobecnego Umysłu Wszystkiego. Twój prawdziwy umysł (twoje wyższe ja) jest przedłużeniem i tworem Uniwersalnego Umysłu.

Drugie Święte Prawo to Zgodność.  Jak na górze, tak na dole; jak na dole, tak na górze. Hermetycy dzielą świat na trzy płaszczyzny: fizyczną, mentalną i duchową. Każda z tych płaszczyzn operuje wedle tych samych praw duchowych. Zatem jeśli pojmujesz prawa rządzące jedną płaszczyzną, zrozumiesz jak funkcjonują pozostałe. Wykorzystując to, możesz wznieść swą świadomość i swe życie na wyższy poziom istnienia.

Trzecie Święte Prawo to ,,Wibracja”. Nic nie spoczywa; wszystko wibruje.

We Wszechświecie wszystko się porusza, nawet tzw. obiekty nieożywione, które są wypełnione wibrującymi atomami i energią Wszystkiego. Różnica pomiędzy rozmaitymi płaszczyznami polega zaledwie na natężeniu wibracji. Hermetycy wprowadzają tę zasadę w życie, przyspieszając lub spowalniając wibrowania obiektów.

Bez względu na to, co pragniesz przyciągnąć lub stworzyć, czego pragniesz pozbyć się ze swojego życia lub od czego uwolnić , możesz to uczynić niezwykle szybko.