Człowiek jest dosłownie tym, co myśli, a jego charakter stanowi sumę myśli.

Człowiek jest panem swoich myśli, twórcą swego własnego charakteru oraz tym, kto tworzy i modeluje zarówno własne okoliczności, jak i środowisko oraz przeznaczenie. Będąc połączeniem siły, inteligencji i miłości oraz władcą swoich własnych myśli, człowiek posiada klucz do opanowania każdej możliwej sytuacji, nosi w sobie moc odnowy i przekształcania samego siebie, mogąc stać się takim, jakim pragnie.

Człowiek nie jest jakimś przypadkowym mechanizmem czy wymysłem. Przyczyny i efekty działań mających miejsce w wirtualnym królestwie ludzkich myśli są tak samo konkretne i nieodwracalne jak te, które dzieją się w świecie rzeczy widzialnych, materialnych.

Osiągnięcie udanego i pełnego życia nie jest zdeterminowane ani przez skreślony boską ręką los, ani przez przypadek – jest ono rezultatem systematycznego wysiłku i drobiazgowych starań mających na celu znalezienie odpowiednich myśli oraz ich ciągłe wzbogacanie. Posługiwanie się myślami w sposób poprawny sprawia że wszystko co chcemy manifestuje się w świecie materialnym. Człowiek samodzielnie tworzy się i niszczy. W naszym arsenale psychicznym jest wszystko co tylko potrzebujemy. Jest broń służąca zarówno do autodestrukcji, jak i narzędzia, za pomocą których można wznosić pałace radości, mocy i pokoju. Poprzez odpowiednią selekcję oraz używanie w należyty sposób swoich myśli człowiek może wznosić się na wszystkie wyżyny doskonałości jaki sobie wymarzy.

TO OD NAS SAMYCH ZALEŻY, CZY POPADNIEMY W AUTODESTRUKCJĘ,

CZY OSIĄGNIEMY STAN SZCZĘŚCIA ZDROWIA I BOGACTWA.

Kiedy jakaś myśl lub uczucie pojawia się w umyśle człowieka, moc w postaci fal energii myślowej wytworzonych przez mózg rozchodzi się w otoczeniu tej osoby, a jej zasięg jest proporcjonalny do intensywności wytworzonej energii. Te fale posiadają zdolność pobudzania podobnych fal w umysłach innych ludzi, którzy wkraczają w ten sposób w jej pole mocy, zgodnie z prawami psychicznego oddziaływania.

Wyobraź sobie, że stoisz na szczycie góry. Czujesz nieskrępowaną wolność, nie ogranicza Cię absolutnie nic i możesz w pełni dać wyraz samemu sobie. słyszysz swój oddech, czujesz swoje ciało i cieszysz się życiem, które kształtujesz w zgodzie ze swoimi przekonaniami i pragnieniami.
Droga na szczyt osobistego rozwoju wiedzie przez bezdroża i pod górę. Charakter Twojej wędrówki i to, jak daleko zajdziesz, zależy wyłącznie od Ciebie. Jeśli poczujesz, że potrzebna Ci chwila wytchnienia, zatrzymaj się bez obaw w którymś z leżących przy drodze schronisk. To Twoja droga, przebądź ją w sposób, który jest dla Ciebie najodpowiedniejszy.

Ten, kto regularnie zagłębia się w siebie, zaczyna postrzegać świat z innej, bardziej klarownej perspektywy. Wsłuchaj się, wpatrz i wczuj się w siebie, zanim zaczniesz obserwować i oceniać innych.Jesteś najważniejszym człowiekiem w swoim życiu, a swoją moc uzewnętrznisz jedynie wtedy, gdy pozwolisz sobie poczuć samego siebie, gdy pozwolisz sobie i swoim zmysłom żyć. Tylko wtedy rozwiniesz w sobie dar empatii – umiejętności i gotowości rozumienia, dostrzegania, odczuwania i słyszenia.

EMANDAR