AKCEPTACJA.

Akceptacja to podstawowa przestrzeń naszego istnienia którą trzeba zrozumieć.